Νέο πρόγραμμα επαναγοράς και ακύρωση μετοχών ετοιμάζει η διοίκηση Τσαμάζ στον ΟΤΕ. Σε έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων, την 20η Φεβρουαρίου, προχωρά η διοίκηση του Οργανισμού προκειμένου να προωθήσει δύο ενέργειες υποστηρικτικές της καθαρής θέσης και της επενδυτικής συμπεριφοράς του ΟΤΕ.

1. Η διοίκηση Τσαμάζ, προωθεί ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.Το προηγούμενο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών είχε αποφέρει θετικά αποτελέσματα για τους μετόχους/επενδυτές του ομίλου των 6,4 δισ.€ , σε όρους κεφαλαιοποίησης,
2. Παράλληλα θα προτείνει  την ακύρωση 9.764.743 μετοχών.
Στην χρηματιστηριακή πρακτική, σε ακύρωση μετοχών (δηλαδή σε ενίσχυση της θέσης των μετόχων/επενδυτών) προχωρούν κυρίως όμιλοι, εισηγμένες επιχειρήσεις που έχουν εύρωστα οικονομικά αποτελέσματα και υγιή επιχειρηματική διάρθρωση.
Στα 13,46-13,30 ευρώ η διακύμανση, χθες Πέμπτη, με επιβεβαίωση της στήριξης των 13,30 ευρώ.
Share This