Το καζίνο Λουτρακίου «ρυθμίζει» τις οφειλές του προς τον ΕΦΚΑ οι οποίες αγγίζουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ καθώς απειλείται με ανάκληση της άδειάς του.

Τέσσερα καζίνο βρίσκονται στην ίδια μοίρα ανάμεσά τους και εκείνο της Κέρκυρας.

Η ρύθμιση των χρεών έρχεται κατόπιν των πιέσεων και σε συνέχεια της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, που ορίζει ότι η Επιτροπή Ελέγχου κι Εποπτείας Παιγνίων επιλαμβάνεται με δίμηνη ανάκληση της άδειας στην περίπτωση μη ρύθμισης των χρεών.

Ενδεικτικά, το καζίνο Λουτρακίου, το οποίο ήταν μεταξύ των τεσσάρων καζίνο με χρέη άνω των 100 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ (Λουτρακίου, Ρίου, Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας), προσήλθε και ρύθμισε σε δόσεις ύψους 1,7 εκατ. για 12 μήνες οφειλές που διαμορφώνονται πλέον στα πέριξ των 20 εκατ. ευρώ.

Ο ΕΦΚΑ έχει δημοσιεύσει απόφαση σύμφωνα με την οποία οι διοικήσεις των καζίνο έπρεπε να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τον φορέα έως 31 Δεκεμβρίου, διαφορετικά θα ανακληθεί  για περισσότερο από δύο μήνες η άδεια λειτουργίας τους. Η αρμόδια διεύθυνση του ΕΦΚΑ, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών έστειλε τη σχετική επιστολή στην αρμόδια ΕΕΕΠ, την οποία κοινοποίησε στη Vivere Entertainment με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Κωνσταντίνο Πηλαδάκη, την κοινοπραξία του Λουτρακίου με διαχειριστή τον κ. Παντελή Κουρή, την Θέρος International με εκπρόσωπο επίσης τον κ. Πηλαδάκη και την Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας με πρόεδρο και διευθύνοντα τον κ. Πηλαδάκη.

Τυχόν υποτροπή της επιχείρησης στην ίδια παραβίαση, δίνει τη δυνατότητα οριστικής ανάκλησης της άδειας του καζίνου. Ειδικότερα, βάσει του άρθρου 378 παρ. 18 του ν. 4512/2018, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 161 του ν.4635/20109, η ΕΕΕΠ υποχρεούται να προβεί σε προσωρινή (δύο μηνών) ανάκληση της άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο που καθυστερούν άνω των 60 ημερών την καταβολή ή τη ρύθμιση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών τους. Η σχετική αρμοδιότητα της ΕΕΕΠ είναι δεσμευτική και η επιβολή της διοικητικής κύρωσης της ανάκλησης της άδειας των επιχειρήσεων καζίνο που αθετούν τις κοινωνικοασφαλιστικές τους υποχρεώσεις είναι απαρέγκλιτα υποχρεωτική.

 

Share This