Αυξήθηκαν 6,8% τα έσοδα της Vodafone Group στο γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020, με την εταιρεία να αναμένει βελτίωση των εσόδων από οργανικές υπηρεσίες στο δ΄ τρίμηνο.

Ο όμιλος τηλεπικοινωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου, εμφάνισε έσοδα 11,75 δισ. ευρώ στο τρίμηνο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, έναντι των 11 δισ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα έσοδα από τις οργανικές υπηρεσίες αυξήθηκαν 0,8% στο τρίμηνο, και υποχώρησαν 1,4% στην Ευρώπη ενώ αυξήθηκαν 9,1% στον υπόλοιπο κόσμο.

“Αναμένουμε περαιτέρω σταδιακή βελτίωση στην αύξηση των εσόδων από τις υπηρεσίες στο δ΄ τρίμηνο, κυρίως από την Ευρώπη”, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος Nick Read.

Για τη χρήση μέχρι τις 31 Μαρτίου, η Vodafone επαναδιατύπωσε τις εκτιμήσεις της για τα προσαρμοσμένα EBITDA μεταξύ 14,8-15 δισ. ευρώ και ταμειακές ροές περίπου 5,4 δισ. ευρώ.

 

Share This