Η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. της ΟΜΕ-ΟΤΕ ενέκρνει το σχέδιο συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΣΣΕ) με βάση και τις βελτιώσεις από την τελευταία συνάντηση με τη διοίκηση του ΟΤΕ. Κατά τη σημερινή ψηφοφορία υπέρ ψήφισαν 27 μέλη, από τα 35 παρόντα, μεταξύ των οποίων τα 13 μέλη της ΣΥΝ.ΕΝ.Α., τα 11 της ΑΚΕ και τα 3 της ΑΚΕ ΠΑΣΕ. Όχι ψήφισαν 8, μεταξύ των οποίων 3 από την ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. και 1 της ΑΣΕ.

Η διοίκηση του ΟΤΕ έχει προτείνει νέα ΣΣΕ που θα είναι 19μηνης διάρκειας, λήγει στο τέλος Ιουλίου 2021. Αρχικά προβλέπονταν πως οι λεγόμενοι «νέοι εργαζόμενοι», που έχουν προσληφθεί μετά την 1η Μαρτίου 2015, θα πάρουν αύξηση 5,5% και θα λάβουν επιπλέον αύξηση 2% στις 31 Ιουλίου 2021, δηλαδή με τη λήξη της ΣΣΕ. Οι παλαιότεροι εργαζόμενοι, που έχουν προσληφθεί πριν την 1η Μαρτίου 2015, θα δουν περιορισμό της μείωσης μισθού που προέβλεπε η προηγούμενη ΣΣΕ από το 9,5% στο 4,5%.

Τελικά, έπειτα από νέο ραντεβού μεταξύ ΟΜΕ-ΟΤΕ και διοίκησης η αύξηση για τους “νέους εργαζόμενους” θα είναι 9% (5,5% + 3,5%) αντί για 7,5% (5,5% +2%). Συμφωνήθηκε, επίσης, πως για τους παλαιότερους εργαζόμενους, που εργάζονταν στην εταιρεία πριν την 1/1/2015, θα υπάρξει αύξηση αποδοχών 4,5% από 1/1/2020 με επαναφορά στο 35ωρο και επιπλέον αύξηση 3,5% στις 31/7/2021.

 

 

 

 

 

 

Share This