«Λευκός καπνός» μεταξύ των πιστωτριών τραπεζών και της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας Creta Farms, καθώς έπεσαν οι υπογραφές για την εξυγίανση της δεύτερης.

Τράπεζες και ο στρατηγικός επενδυτής της Impala Investment «έδωσαν τα χέρια» και το βράδυ της Τετάρτης προχώρησαν στην υπογραφή του τελικού σχεδίου εξυγίανσης της εταιρείας.

Επόμενο βήμα είναι η συμφωνία να εγκριθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων η οποία θα συγκληθεί εκτάκτως εντός 20 ημερών, ενώ επόμενο βήμα είναι η υποβολή αιτήματος υπαγωγής της εταιρίας στο άρθρο 106 β ή δ του Πτωχευτικού.

Σε σχετική ανακοίνωση η Creta Farms, αναφέρει ότι «ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της και τον υποψήφιο στρατηγικό επενδυτή, την εταιρεία “IMPALA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”, θυγατρική της “BELLA BULGARIA S.A.” και επετεύχθη Συμφωνία Εξυγίανσης της Εταιρείας. Η Συμφωνία αυτή θα ολοκληρωθεί και θα υλοποιηθεί υπό την προϋπόθεση της σχετικής επικύρωσής της (σύμφωνα με τα άρθρα 106β και δ του Ν. 3588/2007 όπως ισχύει) από τις αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές. Δεδομένων των ανωτέρω, η Εταιρεία θα προβεί άμεσα στην κατάθεση της αίτησης προς επικύρωση της ως άνω υπογραφείσας Συμφωνίας Εξυγίανσης ενώπιον του αρμοδίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου».

Συνεπώς η υπογεγραμμένη συμφωνία θα τεθεί προς έγκριση σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία αναμένεται να συγκληθεί την τελευταία εβδομάδα του μήνα. Ακολουθεί η κατάθεση του αιτήματος στο δικαστήριο εντός του Μαρτίου.

Στο διάστημα μέχρι την έκδοση της απόφαση αναμένεται να ξεκλειδώσει και η ενδιάμεση χρηματοδότηση, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες πέρα από τις τράπεζες που έχουν εγκρίνει τη διάθεση ποσού 4 εκατ. ευρώ, θα συμμετάσχει και ο νέος επενδυτής, μέχρι το ποσό των 2 εκατ. ευρώ.

Στόχος της Impala είναι να αξιοποιηθεί στο έπακρον ο χρόνος προκειμένου να επιτευχθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η επανείσοδος του σήματος της Creta Farms στην εγχώρια αγορά.

Share This