Μειωμένα κατά 3% καθαρά κέρδη ανακοίνωσε η Siemens για το α’ τρίμηνο του 2020. Ανήλθαν σε €1,1 δισ. και περιλαμβάνουν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα εκτός από τις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2019. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξήθηκαν κατά 6% σε €1,33. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων(EBITA) των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων μειώθηκαν στα €1,4 δισ. κυρίως λόγω απωλειών στη SGRE και αδυναμία της αγοράς για επιχειρήσεις μικρού κύκλου. Το περιθώριο προσαρμοσμένων ΕΒΙΤΑ των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων ήταν 7,3%, μειωμένο κατά  €0,2 δισ. εξαιτίας αποζημιώσεων που μείωσαν το περιθώριο προσαρμοσμένων ΕΒΙΤΑ των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Παραγγελίες στα €24,8 δισ. χαμηλότερες κατά 2% από το ισχυρό επίπεδο του προηγούμενου έτους, καθώς ο έντονα χαμηλότερος όγκος από μεγάλες παραγγελίες στη Mobility αντισταθμίστηκε πολύ περισσότερο  από τις αυξήσεις στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στη Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE);τα έσοδα αυξήθηκαν κατά  1%, φτάνοντας τα €20,3 δισ. Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρώντας τις συναλλαγματικές διαφορές και τα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου, οι παραγγελίες μειώθηκαν κατά 4% και τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1%. Ο Δείκτης καταγραφής της Τάσης Πωλήσεων ήταν ένα ισχυρό 1,22 και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών κατέκτησε νέα ύψη στα €149 δισ.

«Μετά από το δυναμικό κλείσιμο του χρηματοοικονομικού έτους 2019, το πρώτο τρίμηνο ξεκίνησε με αργό ρυθμό, όπως ήταν αναμενόμενο. Η αδύναμη απόδοσή μας στις επιχειρήσεις ενέργειας ενισχύει τις προτεραιότητές μας. Επιβεβαιώνουμε την ετήσια καθοδήγησή μας στη Siemens Energy, ενώ θα εγγραφεί κανονικά στο χρηματιστήριο τον Σεπτέμβριο, όπως έχει προγραμματιστεί.  Αυτό είναι ένα σημαντικό ορόσημο για τη θέση της Siemens στην αγορά στο μέλλον», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

 

 

 

 

 

Share This