Στη θυγατρική BMP AD Novi Beograd μεταβίβασε η ΛΑΜΨΑ το ξενοδοχείο Mercure Excelsior στο Βελιγράδι, αντί τιμήματος 10.347 δηναρίων Σερβίας ανά μετοχή, ήτοι συνολικού τιμήματος περίπου €5.628.000.
Ειδικότερα, η «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε.» ανακοινώνει τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με το ξενοδοχείο Mercure Excelsior που εκμεταλλεύεται στο Βελιγράδι:
Α) Τον Δεκέμβριο του 2019 η «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε.» κατέστη 100% μέτοχος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου «Excelsior AD Beograd» κατόπιν ολοκλήρωσης διαδικασίας εξαγοράς των υπόλοιπων μετοχών από εναπομείναντες μετόχους.
Β) Τον Ιανουάριο του 2020 ολοκληρώθηκε η πώληση του 100% των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου «Excelsior AD Beograd» (63.859 μετοχές), μέσω Χρηματιστηρίου στην Σερβία στο οποίο είναι εισηγμένη, από την «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε.» στην Σερβική εταιρεία «BMP AD Novi Beograd», 100% θυγατρική της Λάμψα ΑΕ και ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου «Hyatt Regency Belgrade», αντί τιμήματος 10.347 δηναρίων Σερβίας ανά μετοχή, ήτοι συνολικού τιμήματος περίπου €5.628.000.
Η αξία της συναλλαγής ήταν αποτέλεσμα αποτίμησης ανεξάρτητου εκτιμητή, όπως επιβάλλει η σχετική νομοθεσία και οι κανόνες της τοπικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Share This