Μπορεί το θέμα της «διανομής» των ακινήτων που συγκροτούν τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά που συμφωνήθηκε χθές μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών, ΤΑΙΠΕΔ και Lamda Development από την πλευρά του επενδυτή να φαίνεται πιο «τεχνικό», ωστόσο είναι ιδιαίτερης σημασίας στο δρόμο προς το οικονομικό «κλείσιμο» της συναλλαγής.

Κι αυτό γιατί μέχρι σήμερα παραμένουν ως εκκρεμότητες τέσσερις, βασικές αναβλητικές αιρέσειςυπό τον όρο πλήρωσης των οποίων ο αγοραστής- η Lamda- θα κληθεί να ολοκληρώσει την απόκτηση των πωλούμενων μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., της εταιρείας που έχει συσταθεί για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου.

Μία από αυτές τις αναβλητικές αιρέσεις ήταν ακριβώς και το θέμα της διανομής.

Οι άλλες τρεις έχουν να κάνουν:

  1. Με τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης καζίνο στο ακίνητο και την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού (σ.σ. ο οποίος ως γνωστόν παρουσιάζει καθυστερήσεις λόγω ακριβώς και των δικαστικών προσφυγών).
  2. Με την μεταβίβαση των εμπράγματων δικαιωμάτων,
  3. Η τρίτη  αναβλητική αίρεση σχετίζεται με τη μη ύπαρξη εκκρεμών αιτήσεων ακύρωσης κατά των ΚΥΑ Αίρεσης, καθώς και των διοικητικών πράξεων που θα εκδοθούν σε πλήρωση των αναβλητικών αιρέσεων.

Τυχόν χρονική καθυστέρηση στην πλήρωση των εν λόγω αιρέσεων μπορεί να επηρεάσει ουσιωδώς την ημερομηνία μεταβίβασης με συνέπεια τις χρονικές καθυστερήσεις για την έναρξη της επένδυσης, έστω κι αν η κυβέρνηση ψήφισε την τροπολογία ώστε να ανοίξει ο δρόμος ώστε να μπούν οι …μπουλντόζες τουλάχιστον για τις πρόδρομες εργασίες στο έργο.

Τώρα, το διάγραμμα διανομής που συμφωνήθηκε χθες απεικονίζει τα τμήματα του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά που παραμένουν στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και τα τμήματα που θα περιέλθουν κατά πλήρη κυριότητα στο ΤΑΙΠΕΔ και εν συνεχεία στον φορέα της Επένδυσης, μετά την εισφορά αυτών από το ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρεία Ελληνικό Α.Ε..

Πάντως, η διοίκηση της Lamda, όπως έχει δηλώσει, διατηρεί το δικαίωμα (κατόπιν σχετικής αξιολόγησης και αφού προηγουμένως έχουν πληρωθεί όλες οι άλλες αναφερόμενες αιρέσεις)  προς αποφυγή παρατεταμένων χρονικών καθυστερήσεων, να αποφασίσει να παραιτηθεί από την αναβλητική αίρεση αναφορικά με τη ύπαρξη εκκρεμών αιτήσεων ακύρωσης οποιασδήποτε διοικητικής πράξης σχετίζονται με τη θέση σε ισχύ των ΚΥΑ, την διανομή του ακινήτου, την μεταβίβαση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

 

 

 

 

Share This