Την παράταση της συμφωνίας αναστολής (standstill agreement) με τις Πιστώτριες Τράπεζες κατά ένα μήνα, ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ. Ειδικότερα, αποφασίστηκε ότι η παράταση της συμφωνίας αναστολής θα ισχύει μέχρι τις 12.03.2020.

«Η ως άνω παράταση παρασχέθηκε προκειμένου να υπογραφεί το απαιτούμενο μνημόνιο μεταξύ των μερών, καθώς το σύνολο των Τραπεζών έχει λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις αναφορικά με τους όρους της αναδιάρθρωσης», σημειώνει η εισηγμένη.

 

 

 

 

 

 

Share This