Άλμα κερδοφορίας για την Estée Lauder Hellas, η οποία για τη χρήση 30/6/2018-30/6/2019 εμφάνισε καθαρά κέρδη ύψους 3,22 εκατ. ευρώ έναντι 618 χιλιάδων ευρώ την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο. Η εταιρεία σημείωσε πωλήσεις ύψους 83,98 εκατ. ευρώ έναντι 79,29 ευρώ εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,92%. Σημαντική ώθηση έδωσαν, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση των πωλήσεων μέσω διαδικτύου, το λανσάρισμα νέων σημάτων και η περαιτέρω επέκταση υφισταμένων, καθώς και οι πωλήσεις σε τουριστικούς προορισμούς.

Η Estée Lauder Hellas, κατά την εξεταζόμενη χρήση, κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 5,15 εκατ. ευρώ έναντι 1,68 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Βελτιωμένα εμφανίζονται και τα ίδια κεφάλαια, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 10,92 εκατ. ευρώ έναντι 7,69 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, ενώ το Δ.Σ. πρότεινε τη διανομή μερίσματος ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Για την τρέχουσα χρήση, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι με τη σωστή διαχείριση των αποθεμάτων, την εξασφάλιση των απαιτήσεων, τον περιορισμό δαπανών και το λανσάρισμα νέων προϊόντων, τα αποτελέσματά της θα είναι εξίσου ικανοποιητικά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This