Την αύξηση των οικιακών συνδέσεων με το δίκτυο φυσικού αερίου που επίκειται να κατασκευαστεί στη Δυτική Ελλάδα, σε διπλάσιο σχεδόν ποσοστό από το αρχικώς προβλεπόμενο, αποδέχτηκε, σύμφωνα με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια, «η ΔΕΔΑ Α.Ε. με επιστολή που υπογράφει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάριος Τσάκας, ενημέρωσε τον περιφερειάρχη, Νεκτάριο Φαρμάκη, ότι αποδέχεται το αίτημα διεύρυνσης του επενδυτικού προγράμματος στη Δυτική Ελλάδα, όπως της είχε ζητηθεί από τον περιφερειάρχη, δίνοντας έμφαση στην αύξηση των οικιακών συνδέσεων, που σε ό,τι αφορά τις τρεις πόλεις – δηλαδή την Πάτρα, το Αγρίνιο και τον Πύργο – κυμαίνονται σε ποσοστό από 50% μέχρι 400%».

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης κοινοποίησε προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνο συνεργασίας, μέσω του οποίου ζητείται η ενυπόγραφη δέσμευση όλων των πλευρών για την ολοκλήρωση και τη λειτουργικότητα του δικτύου φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα, εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Σύμφωνα πάντα με την Περιφέρεια, «το σύμφωνο συνεργασίας αποτελεί την υλοποίηση όσων συναποφασίστηκαν κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2019 στην Πάτρα και σε αυτό περιγράφονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του κάθε φορέα, ενώ συγκροτείται κοινή επιτροπή συμφώνου συνεργασίας αποτελούμενη από 13 μέλη». Εκτός των άλλων, η επιτροπή θα συντάσσει ανά εξάμηνο συνοπτική έκθεση παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου, στην οποία θα καταγράφονται οι ενέργειες που έχουν συντελεστεί, αλλά και οι υπολειπόμενες, με εκτίμηση για τον χρόνο υλοποίησης των επιμέρους υποχρεώσεων των μερών.

Στο μεταξύ, σε σχετικές δηλώσεις που έκανε ο περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, τόνισε ότι «εκφράζω την ικανοποίησή μου για την πρόθεση της ΔΕΔΑ Α.Ε. να αυξήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα, κάτι που αποτελούσε απόλυτη ανάγκη, αλλά και ισχυρή πεποίθησή μου ότι ήταν απολύτως εφικτό να συμβεί και ταυτόχρονα πιστεύω ότι με τη συνεργασία όλων των πλευρών, το φυσικό αέριο μπορεί επιτέλους να φτάσει στην περιοχή μας».

 

 

 

 

 

 

Share This