Ιστορική η χθεσινή χρηματιστηριακή συνεδρίαση για την Τέρνα Ενεργειακή. Στο 1 δισ. η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης, μετά και τη νέα άνοδο για τη μετοχή, στα 8,81 ευρώ, που αποτελούν νέο ιστορικό υψηλό για την εταιρεία.
Στο 37,93% η συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της συνδεδεμένης, ποσοστό που αντιστοιχεί σε χρηματιστηριακή αξία 380 εκατ. ευρώ.
   Το παράδοξο;
  • Η κεφαλαιοποίηση της μητρικής του ομίλου, με βάση το χθεσινό κλείσιμο στα 8,19 ευρώ διαμορφώνεται στα 847,04 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί, πως η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είναι, πλέον, η 15η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας που αποτιμάται πάνω από το όριο του 1 δισ. Ευρώ. Όριο, η υπέρβαση του οποίου ξεκλειδώνει” την πρόσβαση της εταιρείες σε νέες ισχυρότερες αγορές κεφαλαίων, και hyper funds που έχουν- μεταξύ άλλων- ως επενδυτικό κριτήριο την- κατ΄ ελάχιστον- κεφαλαιοποίηση ενός δισ. ευρώ. Ο Γιώργος Περιστέρης είναι ο βασικός μέτοχος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ελέγχοντας το 14,1% στην πρώτη και το 22,4% στη δεύτερη.
Share This