Η Folli Follie φαίνεται πώς δεν «καταθέτει τα όπλα» καθώς σκοπεύσει να προσφύγει κατά της διαταγής της ανεξάρτητης αρχής για δέσμευση των μετοχών που κατέχει στην Dufry.

Κοινοποιήθηκε σήμερα η απόφαση

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρει συγκεκριμένα ότι κοινοποιήθηκε σήμερα η υπ΄αριθμ. 17/13-3-2020 Διάταξη της κ. Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ. Aννας Ζαΐρη, Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, με την οποία διατάσσεται η δέσμευση των 804.728 μετοχών Dufry, κυριότητας της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το “πακέτο” μετοχών της Dufry που κατέχει η Folli Follie, είναι ζωτικής σημασίας για την προωθούμενη συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας καθώς αποτελεί το μόνο “ελεύθερο” περιουσιακό στοιχείο. Η Εταιρεία σκοπεύει να προσφύγει κατά της εν λόγω δέσμευσης.

Επίσης επισημαίνει ότι συνεχίζεται απρόσκοπτα η Διαδικασία Εξυγίανσης κατόπιν της Δημόσιας Ανακοίνωσης της 14/2/2020 και της Πρόσκλησης προς παροχή συγκατάθεσης προς τους κατόχους ομολόγων (Consent Solicitation) Swissbond και Eurobonds, όπως έχει καταλήξει ήδη σε συμφωνία κατ’ αρχήν για την οικονομική αναδιάρθρωση του Ομίλου, έτσι ώστε, η Εταιρεία να έχει τις απαραίτητες συγκαταθέσεις για να προχωρήσει στην ολοκλήρωση των βασικών εγγράφων και να επικυρωθεί το Σχέδιο Εξυγίανσης από τους πιστωτές πριν από την κατάθεση στο αρμόδιο Δικαστήριο των Αθηνών σύμφωνα με το άρ. 106 δ του Πτωχευτικού Κώδικα.

Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθούν τα απαιτούμενα επίπεδα έγκρισης με την ολοκλήρωση εκάστης Συνεδρίασης Ομολογιούχων.

 

Share This