Ομόφωνα ψηφίστηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων των ΕΛΠΕ, πήρε το Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του ποσοστού συμμετοχής του ομίλου στη ΔΕΠΑ.

Η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ ενημερώνει το κοινό ότι : «Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε την 20η Φεβρουαρίου 2020, στις 10.30 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου».

Παρευρέθηκαν 141 μέτοχοι

«Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 141 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 149.806.845 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 305.635.185 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 49,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.» αναφέρει η ανακοίνωση.

Η απόφαση

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε την ακόλουθη απόφαση, επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης :

« Παρασχέθηκε η άδεια κατάρτισης συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4548/2018 για τη σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ του «ΤΑΙΠΕΔ» και της «ΕΛΠΕ» αναφορικά με την συμμετοχή της ΕΛΠΕ στη διαδικασία πώλησης της συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ στις εταιρείες που θα προκύψουν από την μερική διάσπαση της «ΔΕΠΑ Α.Ε.» στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκρατικοποίησής της.»

Ομόφωνα ψηφίστηκε η πρόταση

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 149.806.845 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 49,01 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αριθμός ψήφων υπέρ: 149.806.845 κατά: 0 αποχή: 0.

 

Share This