Χωρίς εμπόδια θα προχωρήσει η εξαγορά της Condor από την LOT ύστερα από την έγκριση της γερμανικής ομοσπονδιακής αρχής για την εποπτεία καρτέλ.

«Δεν υπάρχει κάποια σημαντική αλληλεπικάλυψη μεταξύ της LOT και της Condor ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης. Οι εταιρείες συμπληρώνουν η μία την άλλη και η Condor ενισχύεται στη γερμανική αγορά», δηλώνει ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής Αρχής, Andreas Mundt.

Αφού εξέτασαν το σχέδιο της συγχώνευσης, οι επόπτες δήλωσαν ότι «δεν υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των δύο αεροπορικών, καθώς εξυπηρετούν διαφορετικούς προορισμούς». Σχετικά με την κατάσταση των θέσεων, καθώς μερικά γερμανικά αεροδρόμια θα επηρεαστούν από τη συνένωση, δεν αναμένεται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Για αυτό το λόγο, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν αναμένονται προβλήματα ως προς τον ανταγωνισμό.

 

 

 

 

 

Share This