Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων για ξενοδοχεία στην Κρήτη. Ειδικότερα, η Περιφέρεια Κρήτης ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗ ΟΕ, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας με την αποκατάσταση διατηρητέων κτισμάτων και μετατροπή τους σε ξενοδοχείο 5 αστέρων δυναμικότητας 12 δωματίων, 40 κλινών στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.290.488  ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.290.488 ευρώ.

Παράλληλα, η ίδια ως άνω Περιφέρεια ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης M.V.G Α.Ε.-MEDITERRANEAN VACATION GROUP, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείου 3 αστέρων και η μετατροπή του σε 4 αστέρων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.235.087,42  ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.235.087,42  ευρώ.

 

 

 

Share This