Το σχέδιο εκκαθάρισης της ΛΑΡΚΟ προχωρά η κυβέρνηση, εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση. Στόχος είναι η εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για τη διάσωση της εταιρείας.

Στο Εφετείο Αθηνών αναμένεται να κατατεθεί σήμερα ο πλήρης φάκελος της αίτησης υπαγωγής της εταιρίας σε καθεστώς Ειδικής Διαχείρισης. Το επόμενο στάδιο είναι η τοποθέτηση Ειδικού Διαχειριστή μέσα στο Μάρτιο, ο οποίος θα αναλάβει πρωτοβουλίες περιστολής των δαπανών, συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού κόστους κατά 25% μεσοσταθμικά.

Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει fast track διαδικασίες διαιτησίας για την επίλυση διαφορών της εταιρείας με το ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του εργοστασίου της Λάρυμνας, που αποτελεί προαπαιτούμενο για τον διαγωνισμό διάθεσης του ενεργητικού.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός για το σύνολο ή μέρος του ενεργητικού θα διεξαχθεί από τον ειδικό διαχειριστή εντός 15 ημερών από την απόφαση της διαιτησίας και θα προχωρήσει με τάχιστες διαδικασίες για να ολοκληρωθεί σε διάστημα 12 μηνών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει νομότυπη προσφορά, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί εντός 30 ημερών. Εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του 75% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας εντός δώδεκα μηνών από τη θέση της σε ειδική εκκαθάριση, ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης.

 

 

 

 

 

Share This