Μικρή παράταση έλαβε η περίοδος διενέργειας οικονομικού και νομικού ελέγχου της Εθνικής Ασφαλιστικής από τους τρεις ενδιαφερόμενους επενδυτές, με αποτέλεσμα να μετατίθεται η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για τον επόμενο μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν ακόμη διενεργηθεί οι συναντήσεις της πλευράς Värde Partners με τη διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ αντίθετα CVC Capital και Fosun έχουν ολοκληρώσει την παραπάνω διαδικασία, παρά τα προβλήματα που προκάλεσε ο  κορονοϊός.

Με βάση το πενταετές business plan (2018-23), τα βασικά σημεία του οποίου έχουν δοθεί στους ενδιαφερόμενους επενδυτές από την πρώτη φάση του διαγωνισμού, η Εθνική Ασφαλιστική θα επιτυγχάνει, τα επόμενα χρόνια, μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης εργασιών 12%, με μέση μείωση κόστους, ετησίως, περίπου 1%. Τα αθροιστικά προ φόρων κέρδη της 5ετίας εκτιμώνται στα 500 εκατ. ευρώ (μέσος ετήσιος όρος 100 εκατ. ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική έχει αποτιμήσει τη θυγατρική ασφαλιστική της στις 30/9 στο 1,06 δισ. ευρώ και επομένως για να μην εγγράψει κεφαλαιακή ζημιά θα πρέπει να δεχθεί προσφορές για το 80% της τάξης των 848 εκατ. ευρώ. Το καλό σενάριο θα ήταν η κεφαλαιακή ζημιά συν τη ζημιά από την νέα αποτίμηση του 20%, που θα διακρατήσει η τράπεζα, να περιορισθεί κάτω από τα 250 εκατ. ευρώ.

Στόχος της Εθνικής Τράπεζας  είναι να έχει λάβει δεσμευτικές προσφορές για το 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής πριν την 25η Μαρτίου και τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019, προκειμένου να πάρει τη ζημιά απομείωσης στην απελθούσα χρήση. Η αγορά θεωρεί ως «φαβορί» του εν εξελίξει διαγωνισμού τηνCVC Capital Partners, λόγω της ζέσης, με την οποία φέρεται να διεκδικεί τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της χώρας.

Από την άλλη, όμως, υπάρχει ανησυχία στην ασφαλιστική αγορά για το τι θα σηματοδοτούσε ως προς τον ανταγωνισμό η απόκτηση της μιας ασφαλιστικής με μεγάλο χαρτοφυλάκιο συμβολαίων Ζωής και Υγείας από έναν όμιλο, που κατέχει δεσπόζουσα θέση στις συμβεβλημένες με ασφαλιστικές εταιρείες κλινικές του Λεκανοπεδίου Αττικής.

 

 

 

 

 

Share This