Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την αίτηση εξυγίανσης μέσω του άρθρου 106 βδ, του πτωχευτικού κώδικα, που κατάθεσε η Τράπεζα Πειραιώς για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ).

Πλέον, με την απόφαση αυτή, ο έλεγχος της ΕΒΖ περιέρχεται πλήρως στην πιστώτρια τράπεζα. Η απόφαση του δικαστηρίου, σύμφωνα με το agronews.gr, εκδόθηκε στις 24 Φεβρουαρίου κι εκτός από το να κάνει δεκτό το σχέδιο εξυγίανσης της ΕΒΖ, απέρριψε και όλες τις παρεμβάσεις που είχαν κατατεθεί εναντίον της πρότασης της Πειραιώς, στη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης στις 22 Ιουλίου του 2019, από πρώην εργαζόμενους, από τευτλοπαραγωγούς, αλλά και τον φερόμενο -εκείνη την εποχή- ως στρατηγικό επενδυτή, Λούκας Φέκερ.

H απόφαση του Δικαστηρίου ανοίγει τον δρόμο στην Πειραιώς να προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα σε εφαρμογή του business plan που εκπόνησε και κατέθεσε στο Δικαστήριο ως σχέδιο εξυγίανσης και το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει αναδιάρθρωση χρεών, αλλά και τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού, στις οποίες θα εισφέρουν οι παραγωγικές μονάδες σε Ελλάδα και στη Σερβία, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία της ζαχαροβιομηχανίας, τα οποία θα επιχειρηθεί να αξιοποιηθούν, χωρίς να επιβαρύνονται πλέον από τα βάρη του παρελθόντος.

Από την εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζεται σε κάτι η συμφωνία εκμίσθωσης των δυο εργοστασίων στο Πλατύ και τις Σέρρες, για τα επόμενα δύο χρόνια στην κοινοπραξία των Royal Sugar και Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας εξυγίανσης

– Μεταβίβαση του προσημειωμένου/ενεχυριασμένου στην Τράπεζα Πειραιώς ενεργητικού της ΕΒΖ, καθώς και ορισμένων ελευθέρων βαρών περιουσιακών στοιχείων σε οκτώ SPVs, τα οποία θα συσταθούν μετά την επικύρωση από το δικαστήριο της συμφωνίας εξυγίανσης. Το μετοχικό τους κεφάλαιο θα είναι συνολικά 98,3 εκατ. ευρώ. Δανειακές απαιτήσεις της Τράπεζας Πειραιώς από την ΕΒΖύψους 48 εκατ. ευρώ θα μεταφερθούν ως εισφορά σε είδος στα SPVs. Μετρητά 45 εκατ. ευρώ θα μεταφερθούν από την τράπεζα προς το SPV 8 για την αγορά των μετοχών των δύο σερβικών θυγατρικών της ΕΒΖαπό την τελευταία. Άλλα 5,3 εκατ. ευρώ μεταφέρονται υπό τη μορφή εισφοράς από την Τράπεζα Πειραιώς στα πρώτα 7 SPVs για την ικανοποίηση των λοιπών, πλην της Πειραιώς, πιστωτών.

– Το εναπομείναν ενεργητικό θα παραμείνει στην ΕΒΖ(πλέον χαρακτηρίζεται ως OldCo) με σκοπό τη ρευστοποίησή του. Η λογιστική αξία αυτού είναι μεν 110, 44 εκατ. ευρώ, όμως η ανακτήσιμη μόλις 5,6 εκατ. ευρώ.

– Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων και η ρευστοποίηση της OldCo πρέπει να γίνουν εντός τριών ετών από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.

– Υποχρεώσεις της ΕΒΖύψους 149,3 εκατ. ευρώ θα διαγραφούν μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, δηλαδή τρία χρόνια μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.

– Το SPV 1 θα έχει στην ιδιοκτησία του τα εργοστάσια του Πλατέος και της Λάρισας, ενώ οι θυγατρικές στη Σερβία θα ανήκουν στο SPV 8. Κατά τα δύο πρώτα έτη μετά τη συμφωνία εξυγίανσης, το SPV 1 θα έχει ως κύρια δραστηριότητά του την εμπορία ζάχαρης, την οποία θα αγοράζει από τη θυγατρική της Σερβίας.

– Στο κείμενο της συμφωνίας αναφέρεται επίσης ότι η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να παράσχει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να ενταχθούν στο πρόγραμμα της συμβολαιακής γεωργίας, εξασφαλίζοντας στοχευμένη ρευστότητα για την κάλυψη του κόστους της αγροτικής τους εκμετάλλευσης, μέσω ειδικής συμβολαιακής κάρτας. Μοναδική εξασφάλιση θα αποτελεί το συμβόλαιο που θα συνάψουν με το SPV 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This