Σχέδιο απόφασης ετοιμάζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με ευνοϊκές ρυθμίσεις για 550.000 ευάλωτα νοικοκυριά, που έχουν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος.

Το πρώτο μέτρο θα αφορά όσους ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες και σύμφωνα με αυτό δε θα πληρώνουν προκαταβολή όταν πηγαίνουν να διακανονίσουν τις οφειλές τους.

Το δεύτερο μέτρο αφορά την ίδια κατηγορία καταναλωτών, και προβλέπει ότι η μηναία δόση δε θα ξεπερνά το 40% των μηνιαίων εξόδων για την ηλεκτρική ενέργεια.

Οι ευάλωτοι πελάτες είναι οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου, τα άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης στις οικίες τους για λόγους υγείας και τα νοικοκυριά με ενήλικα άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών.

Το δεύτερο μέτρο της ΡΑΕ, προβλέπει ευνοϊκά μέτρα για νοικοκυριά, με άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης. Σε αυτά τα νοικοκυριά δεν θα υπάρχει διακοπή ρεύματος, ανεξαρτήτως οφειλών.

 

Share This