Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Optima Bank η μετοχή διαπραγματεύεται με EV/EBITDA (2020) 5,1 φορές έναντι 5,6 των ευρωπαϊκών ομοειδών και 5,1 της D.T. Μειώνει την τιμή στόχο για τον ΟΤΕ η Optima Bank λόγω των επιπτώσεων που περιμένει να έχει ο κορονοϊός στην καταναλωτική δαπάνη και στην τουριστική κίνηση της Ελλάδος και συγκεκριμένα τώρα δίνει τα 15,40 ευρώ από 16,40 ευρώ, ενώ διατηρεί τη σύσταση αγοράς.
Η σύσταση αγοράς διατηρείται καθώς περιέχει η τιμή στόχος περιθώριο ανόδου 20% από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών ενώ δεν έχει έκθεση ο Οργανισμός στην Κίνα, ενώ αποτελεί και καλή επενδυτική επιλογή λόγω: Ισχυρών ταμειακών ροών, υγιούς ισολογισμού (0,8x Net Debt/EBITDA) και δυνατή αύξηση κερδών (11% μέση σταθμισμένη αύξηση κερδών ανά μετοχή την περίοδο 2019-2023), καθώς και καλής μερισματικής πολιτικής.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Optima Bank η μετοχή διαπραγματεύεται με EV/EBITDA (2020) 5,1 φορές έναντι 5,6 των ευρωπαϊκών ομοειδών και 5,1 της D.T.
Share This