Σε επαφές με την RF Energy για την εξαγορά αιολικών πάρκων ισχύος 270 MW βρίσκεται η Τέρνα Ενεργειακή και εως την 25η Μαρτίου 2020 αναμένεται να έχει ολοκληρώσει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή τους ελέγχους για την απόκτηση της εταιρείας “RF Ομαλιές Μ.Α.Ε.”, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, η εταιρεία σημειώνει ότι στο πλαίσιο της διεύρυνσης και ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ που κατέχει, αναζητά συνεχώς νέες συνεργασίες και εξαγορές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, με σκοπό να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία, έτσι όπως αυτό έχει κοινοποιηθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Στο ως άνω πλαίσιο εντάσσεται και ο νομικός, τεχνικός και οικονομικός έλεγχος, τον οποίο διεξάγει η Εταιρεία δυνάμει μη δεσμευτικής για την Εταιρεία προκαταρκτικής συμφωνίας για την απόκτηση της εταιρείας “RF Ομαλιές Μ.Α.Ε.”  από την “RF Energy Α.Ε.”, η οποία κατέχει αδειοδοτημένα και υπό αδειοδότηση αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 270 MW. Η ολοκλήρωση των ως άνω ελέγχων και η οριστική απόφαση για την εξαγορά αναμένονται έως την 25η Μαρτίου  2020. Η Εταιρεία θα προβεί σε νεότερη ενημέρωση του Επενδυτικού Κοινού, όταν οριστικοποιηθεί η συμφωνία εξαγοράς, καταλήγει η ανακοίνωση.

 

 

 

 

Share This