Πλειοδότρια ανακηρύχθηκε η Trastor ΑΕΕΑΠ στο πλαίσιο συμμετοχής της σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την απόκτηση γραφείων ιδιοκτησίας της Πειραιώς Leasing.

Πρόκειται για το πολυώροφο κτίριο γραφείων επί των οδών Μιχαλακοπούλου αρ. 184 και Ραψάνης στην Αθήνα, ιδιοκτησίας της Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις A.E..

Προκειμένου να το αποκτήσει η Trastor προσέφερε το ποσό των 17.100.000 ευρώ.

Η εταιρεία θα ενημερώσει περαιτέρω το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της υπογραφής του συμβολαίου απόκτησης του ως άνω ακινήτου η οποία τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

 

Share This