Ολοκληρώθηκε η διάσπαση της Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η διάσπαση πραγματοποιήθηκε με απόσχιση του κλάδου παραγωγής γόνου και ιχθύων Β. Εύβοιας με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας κατά 100% θυγατρικής, με την επωνυμία “ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Ν. 4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Ο διακριτικός τίτλος τη παραπάνω εταιρείας είναι  “ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε”, με ΓΕΜΗ 153052801000.

Share This