Σήμερα ολοκληρώνεται η περίοδος για την παροχή ή μη της έγκρισης της κατ’ αρχήν συμφωνίας αναδιάρθρωσης της Folli Follie από τους ομολογιούχους. Όλα δείχνουν ότι η συμφωνία δεν θα εξασφαλίσει την πλειοψηφία που απαιτείται (τα 2/3 των παριστάμενων), και θα τεθεί προς επαναληπτική ψηφοφορία.

Σε αυτή την περίπτωση η απαιτούμενη για τα «ομόλογα 2019» είναι τουλάχιστον 33% (1/3) επί του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου των ομολόγων. Αντίστοιχα, για τα «ομόλογα 2021» (λήξεως 2021), η απαιτούμενη πλειοψηφία είναι 66% των παρισταμένων σε οποιαδήποτε συνέλευση (εφόσον επιτευχθεί απαρτία 66% επί του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου των ομολόγων).

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία έγκρισης ξεκίνησε στις 14 Φεβρουαρίου, με την διοίκηση να τη παρακολουθεί σε καθημερινή βάση.

 

 

 

 

 

Share This