Το επενδυτικό fund CVC Capital Partners κατέθεσε τελικά δεσμευτική προσφορά για την αγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής. Δεν υπέβαλε προσφορά ο κινεζικός όμιλος Fosun. O τρίτος φερόμενος ενδιαφερόμενος,ο όμιλος Värde Partners δεν είχε δείξει ζωηρό ενδιαφέρον τις προηγούμενες ημέρες και τελικά δεν προχώρησε στην κατάθεση προσφοράς.

Σε ό,τι αφορά την πρόταση από την CVC Capital Partners, αυτή κρίνεται χαμηλότερη των προσδοκιών και αποτιμάται γύρω στα 500 εκατ. ευρώ. Στη λήξη της παρελθούσης χρήσης η Εθνική Ασφαλιστική εμφάνισε καθαρά κέρδη ύψους 82 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 30% σε σύγκριση με τη χρήση του 2018. Τα ασφάλιστρα του ομίλου της Εθνικής Ασφαλιστικής, που εκτός από την Ελλάδα δραστηριοποιείται στις αγορές της Κύπρου και της Ρουμανίας, ξεπέρασαν στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς τα 780 εκατ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς της εταιρείας προσεγγίζει πλέον το 18%.

Την ώθηση στα παραγωγικά αποτελέσματα του 2019 έδωσαν οι αυξημένες πωλήσεις αποταμιευτικών προϊόντων τόσο μέσα από το ασφαλιστικό δίκτυο όσο και μέσω του τραπεζικού δικτύου της Εθνικής, καθώς και οι πωλήσεις προγραμμάτων υγείας. Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, σημαντική ήταν η συμβολή των εσόδων από επενδύσεις, που ενισχύθηκαν από την πώληση ομολόγων.
Share This