Η Folli Follie ανακοίνωσε ότι οι κκ. Μιχαήλ Μαδιανός, Βασίλειος Παρλαβάντζας και Στυλιανός Φράγκος υπέβαλαν την Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020, τις παραιτήσεις τους από τη θέση τους ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Παράλληλα, σε δεύτερη ανακοίνωση η εταιρεία αναφέρει ότι η Επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων για τα ληξιπρόθεσμα Εγγυημένα Μετατρέψιμα Ομόλογα ποσού 249.500.000 ευρώ λήξεως το 2019 θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2020.

Ειδικότερα, ο Εγγυητής δηλώνει ότι η επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων, η οποία θα λάβει υπόψη και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα υπερψηφίσει την αναφερόμενη στην Αρχική Ειδοποίηση Έκτακτη Απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Trust Deed, θα λάβει χώρα την 20η Μαρτίου 2020 (με ώρα έναρξης στις 11.00 π.μ.) στην έδρα του Εγγυητή.

Η απαρτία στην επαναληπτική Συνέλευση απαιτεί την παρουσία ενός ή περισσότερων προσώπων που κατέχουν Ομόλογα ή είναι πληρεξούσιοι ή αντιπρόσωποι και κατέχουν ή εκπροσωπούν συνολικά κατά
τουλάχιστον το ένα τρίτο του ποσού κεφαλαίου των Ομολόγων, τα οποία θα είναι τότε ληξιπρόθεσμα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This