Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του Ιανουαρίου 2020 για 1,2 εκ. ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοπασχολούμενους και αγρότες,

Σε σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ,όπως αναφέρεται για να αποφευχθούν προβλήματα του παρελθόντος, η πληρωμή των εισφορών του Ιανουαρίου του 2020 και εφεξής θα πραγματοποιείται με νέο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF).

Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι που κάνουν χρήση πάγιας εντολής για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών τους, να προχωρήσουν σε καταχώριση του νέου κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής στην τράπεζα, με την οποία συνεργάζονται.

Share This