Με βαριές ποινές κινδυνεύουν όσοι παραβιάσουν τα έκτακτα μέτρα για τον κορωνοϊο.

Κατερίνα Φραγκάκη – δικηγόρος

Σύμφωνα με το άρθρο του 285 Ποινικού Κώδικα: -απειλούνται με εξαιρετικά αυξημένες ποινικές κυρώσεις –οι ποινές αυξάνονται στα 10 -15 χρόνια αν μεταδοθεί σε άνθρωπο.

Αναλυτικά ο Κώδικας προβλέπει: – φυλάκιση 3 έως 5 έτη και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων – αν είχε ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη 10 ετών

– Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου επιβάλλεται κάθειρξη 10-15 ετών και αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

Το έγκλημα προϋποθέτει δόλο δηλαδή ότι γνώριζε ότι ο υπαίτιος νοσεί ή ότι παραβιάζει τα μέτρα που έχουν διαταχθεί. Όποιος στις περιπτώσεις παραβιάζει τα μέτρα από αμέλεια, τιμωρείται: -α) στην περίπτωση που προκύψει κίνδυνος μετάδοσης απειλείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας -β) στην περίπτωση που μεταδοθεί σε κάποιον και υπάρξει θάνατος απειλείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

Share This