Με απόφασή του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ τροποποιεί την λειτουργία των μονάδων τόσο ως προς την επισκεψιμότητα του πολίτη όσο και ως προς την εσωτερική λειτουργία αυτών.

Γιάννης Χατζησαλάτας – Εκπρόσωπος τύπου εφοριακών Αττικής 

Στις πρωτόγνωρες και δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε λόγω κορωνοϊού και στο πλαίσιο του περιορισμού επισκέψεων των πολιτών πλέον η λειτουργία των μονάδων έχει ως εξής :

➢ Λειτουργία ΔΟΥ: Εξυπηρέτηση με τις εφαρμογές TAXIS. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις θα κλείνεται ραντεβού στην μονάδα Στην είσοδο της ΔΟΥ θα βρίσκεται υπάλληλος για την επιβεβαίωση των ραντεβού Στο site της ΑΑΔΕ είναι δημοσιευμένες οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης για κάθε ΔΟΥ Οι υπηρετούντες υπάλληλοι θα χωριστούν σε 3 ομάδες. Εκ περιτροπής η μία μονάδα θα εργάζεται στη ΔΟΥ και οι άλλες 2 από την οικία τους με τηλεργασία Σε περίπτωση κρούσματος κλείνει η ΔΟΥ, γίνεται απολύμανση και αναλαμβάνει υπηρεσία η επόμενη ομάδα

➢ Λειτουργία Τελωνείων: Απαγόρευση εισόδου σε κοινό και εκτελωνιστές στο χώρο του τελωνείου Πλήρη αξιοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών Σε απαραίτητο έλεγχο αυτός θα γίνεται εκτός τελωνείου με λήψη όλων των υγειονομικών μέτρων προφύλαξης

➢ Λειτουργία  Χημείου : Τα δείγματα θα παραλαμβάνονται στην είσοδο του Χημείου με πλήρη εικόνα και ταυτοποίηση των ατόμων που θα τα προσκομίζουν

Share This