Τον δραστικό περιορισμό των δρομολογίων της ανακοίνωσε η Aegean, σε συμμόρφωση με την κήρυξη του COVID-19 σε πανδημία και των περιοριστικών οδηγιών που έχουν επιβληθεί από την ΕΕ, την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες εντός και εκτός Ευρώπης, περιορίζοντας σημαντικά την πρόσβαση σε επιβάτες διάφορων εθνικοτήτων ή ακόμα και απαγορεύοντας τις πτήσεις σε συγκεκριμένους προορισμούς.

Πιο συγκεκριμένα ως και τα τέλη του Απριλίου, το μεγαλύτερο μέρος των συχνοτήτων ή και πτήσεων εξωτερικού της εταιρίας θα διακοπούν ενώ και το δίκτυο εσωτερικού θα περιοριστεί σημαντικά σε συχνότητες. Αναμένεται να διατηρηθεί ένα βασικό πρόγραμμα περιορισμένων συχνοτήτων στους βασικούς προορισμούς της ΕΕ αλλά και σε όλους τους προορισμούς του εσωτερικού.

 

Share This