Τις επιπτώσεις που θα έχει η μείωση των διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), την Απασχόληση και το Ισοζύγιο Αγαθών και Υπηρεσιών της ελληνικής οικονομίας, λόγω των τελευταίων εξελίξεων με την πανδημία του κορονοϊού, μελετά το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) στη σειρά «Αναλύσεις Επικαιρότητας».

Αναλυτικά το ΚΕΠΕ αναφέρει ότι:

 1. Οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων

Για κάθε €1 δισ. απώλειας διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων, προκαλείται μία συνολική (άμεση και έμμεση):

 • μείωση του ΑΕΠ της οικονομίας κατά περίπου €1,076 δισ.,
 • μείωση της απασχόλησης στην οικονομία κατά περίπου 26.403 απασχολούμενους,
 • επιβάρυνση του Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρεσιών κατά περίπου €675,52 εκατ., εκ των οποίων πάνω από τα 2/3 οφείλονται σε απώλειες εισπράξεων από υπηρεσίες διαμονής και εστίασης.

Στιγμιότυπο οθόνης 19

 1. Ποσοστιαίες επιπτώσεις στο ΑΕΠ, την Απασχόληση και το Ισοζύγιο Αγαθών και Υπηρεσιών

Λαμβάνοντας υπόψη τα έως σήμερα διαθέσιμα στοιχεία για το ύψος του ΑΕΠ, της Απασχόλησης και του ελλείμματος στο Ισοζύγιο Αγαθών και Υπηρεσιών της ελληνικής οικονομίας για το έτος 2019, εκτιμάται ότι για κάθε €1 δισ. απώλειας διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων, προκαλείται μία συνολική (άμεση και έμμεση):

 • μείωση του ΑΕΠ της χώρας κατά περίπου 0,57%,
 • μείωση της απασχόλησης στην οικονομία κατά περίπου 0,61%,
 • αύξηση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρεσιών κατά περίπου 38,9%.
 1. Επιπτώσεις στο ΑΕΠ, την απασχόληση και το Ισοζύγιο Αγαθών και Υπηρεσιών στο υποθετικό σενάριο μείωσης των διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 8%

Το ύψος της πραγματικής επίπτωσης της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού στις ταξιδιωτικές εισπράξεις της χώρας είναι ακόμα πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί. Η ανάλογη διεθνής εμπειρία της εξάπλωσης του ιού SARS το 2003 δείχνει ότι μία μείωση των διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά περίπου 8% δεν πρέπει να θεωρείται απίθανη.

Στη βάση ενός τέτοιου σεναρίου, εκτιμάται ότι η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων θα προκαλέσει:

 • επιβράδυνση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας (ΑΕΠ) κατά περίπου 0,83 ποσοστιαίες μονάδες,
 • συρρίκνωση της συνολικής Απασχόλησης στην οικονομία κατά περίπου 38.284 θέσεις εργασίας ή κατά περίπου 0,88 ποσοστιαίες μονάδες,
 • αύξηση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρεσιών κατά περίπου 56,4 ποσοστιαίες μονάδες.
Share This