”Η καταβολή του δώρου του Πάσχα θα αξιολογηθεί”, δήλωνε ο Υπουργός των Οικονομικών, κ.Σταικούρας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση, που τον κάλεσε να μην διανοηθεί να κόψει το δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους, ότι επιδίδεται ”σε ένα κρεσέντο λαϊκισμού και μαξιμαλισμού”.

Διονύσης Τεμπονέρας Δικηγόρος – Εργατολόγος

Λίγες ώρες μετά, ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του ανακοίνωσε ότι η καταβολή του δώρου θα γίνει στο ακέραιο αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο. Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή: Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα.

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο. Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι όλοι μισθωτοί, που εργάστηκαν σε επιχειρήσεις, που έκλεισαν με απόφαση της Αρχής δικαιούνται αρχικά αναλογία δώρου Πάσχα για την περίοδο 1.1.2020 έως και 15.3.2020( ή και νωρίτερα π.χ. για καφετέριες, εστιατόρια, εμπορικά κέντρα κλπ που διέκοψαν την λειτουργία τους σε προγενέστερο χρόνο). Σύμφωνα με το νόμο το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη όμως ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 19040/81 (ΦΕΚ 742/Β/81) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 1 του Ν. 1082/80 (ΦΕΚ 250/Α780) καθορίζεται πάγια το σύστημα υπολογισμού του Δώρου εορτών Πάσχα, στην οποία προβλέπεται ότι: Για την καθυστέρηση καταβολής του Δώρου Πάσχα, το οποίο θεωρείται τακτική αποδοχή, όπως έχει γίνει αυτό δεκτό πάγια από τη Νομολογία του Αρείου Πάγου, επισύρονται οι ποινικές κυρώσεις του ΑΝ. 690/45, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8, παρ.1 του Ν. 2336/95. Συνεπώς κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες αποδοχές του Δώρου Πάσχα, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το πόσο δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού.

Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 επ. του ΚΠΔ. Με βάση τις εξαγγελίες λοιπόν και εν αναμονή των σχετικών κανονιστικών πράξεων(ΠΝΠ, υπουργικές αποφάσεις), διαφαίνεται ότι η καταβολή του δώρου θα γίνει κανονικά αλλά σε ύστερο χρόνο. Μένει να δούμε και τις τελικές διατάξεις για περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι σαφές ότι οι εργαζόμενοι δοκιμάζονται την περίοδο αυτή και κάθε ευρώ στην τσέπη τους είναι ιδιαίτερα σημαντικό τις κρίσιμες αυτές ημέρες.

Share This