Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού τρέχει να θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση, ώστε η «μετάδοση» του ιού στην οικονομία να μην αποβεί μοιραία.O εκπρόσωπος τύπου των εφοριακών Γιάννης Χατζησαλάτας αναλυτικά μας εξηγεί πως θα βοηθηθεί ο τομέας των επιχειρήσεων, της εργασίας και του ακινήτου.

 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ➢ Αφορά 220.000 επιχειρήσεις που έκλεισαν με περίπου 600.000 εργαζόμενους και 100.000 επιχειρήσεις με περίπου 200.000 με μείωση τζίρου κατά 50% ➢ Προϋπόθεση για να ισχύουν τα μέτρα στήριξης είναι η επιχείρηση να να μην προβεί σε απόλυση εργαζομένου ➢ 4 μήνες αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων ➢ 3 μήνες αναστολή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων ➢ 6 μήνες αναστολή πληρωμής των χρεολυσίων με βασική προϋπόθεση η επιχείρηση στις 31-12-2019 να ήταν ενήμερη στο δάνειο καθώς και επιδότηση επιτοκίου για 3 μήνες ➢ Επιστροφή προκαταβολής φόρου η οποία ολόκληρη ή μέρος αυτής θα επιστραφεί τα επόμενα χρόνια με χαμηλό επιτόκιο. Κριτήρια θα είναι η πτώση του τζίρου και ο αριθμός των αργαζομένων ➢ Χρηματοδότηση επιχειρήσεων, με περίοδο χάριτος, εκτός των 2 δις επιπλέον 1,8 δις από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο ➢ Δήλωση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ των στοιχείων του μήνα έως τις 10η ημέρα του επόμενου μήνα ➢ Ενίσχυση με 800€ για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις. Επίσης αναβάλλονται οι φορολογικές υποχρεώσεις για 4 μήνες εφόσον υπάρχει μείωση του τζίρου τους

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ➢ Προβλέπεται άδεια ειδικού σκοπού, ευέλικτο ωράριο εργασίας και τηλεργασία ➢ Εάν ο εργαζόμενος απέχει αυτοβούλως η απουσία του θεωρείται αδικαιολόγητη ➢ Εάν ο εργαζόμενος αποδεδειγμένα έχει διαγνωστεί τότε αντιμετωπίζεται ως αναρρωτική άδεια ➢ Άδεια ειδικού σκοπού : Για τους εργαζόμενους που έχουν παιδί έως στην Γ΄ Γυμνασίου και για 4 ημέρες άδειας ο εργαζόμενος θα χρεώνεται 1 ημέρα από την κανονική του άδεια Χορηγείται όταν εργάζονται και οι δύο γονείς Ο γονέας που δεν λαμβάνει την άδεια υπογράφει υπεύθυνη δήλωση για να την προσκομίσει ο γονέας που την λαμβάνει στην εργασία του ➢ Παράταση για 2 μήνες των επιδομάτων ανεργίας όταν αυτά λήγουν την 31η Μαρτίου ➢ Στους εργαζόμενους που κλείνει η επιχείρηση με εντολή της πολιτείας χορηγείται επίδομα 800€ από 15-3 έως 30-4 (500.000 εργαζόμενοι). Επίσης κάλυψη από το κράτος των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και αναστολή για 4μηνο των φορολογικών υποχρεώσεων τους

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΑ: ➢ Πληρωμή του 60% του ενοικίου Μαρτίου και Απριλίου για την επαγγελματική εγκατάσταση των επιχειρήσεων που διακόπτουν δραστηριότητα. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους για ενοίκιο Α΄ κατοικίας. Για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων προβλέπεται αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων ➢ Μείωση ΦΠΑ από 24% στο 6% έως 31-12-2020 για τα προϊόντα ατομικής υγιεινής (γάντια, μάσκες, αντισηπτικά) ➢ Αναβολή εφαρμογής των νέων αντικειμενικών αξιών ➢ Ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί στα δεδομένα του 2019 ➢ Αποπληρωμή από την ΑΑΔΕ των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες άμεσα έως το ποσό των 30.000€

 

Share This