Η καταβολή του δώρου του Πάσχα είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να διευκρινίσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το οικονομικό επιτελείο με δεδομένο ότι τα μέτρα λαμβάνονται βήμα –βήμα ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας ενώ πολλά σημεία σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των εργαζομένων αλλά και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών που έχουν πληγεί δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Κανονικά ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει το δώρο του Πάσχα κατ΄αναλογία από την 1/1/ 2020 έως την ημέρα αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον εργατολόγο Γιάννη Καρούζο:

Η αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων με κρατική απόφαση συνιστά ανωτέρα βία, η οποία απαλλάσσει τον εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής μισθού. Αναφορικά με το δώρο Πάσχα, επισημαίνεται ότι αυτό αντιστοιχεί στο ήμισυ του μηνιαίου μισθού του εργαζομένου. Ο εργαζόμενος δικαιούται το πλήρες ποσό, εφόσον εργάστηκε από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Σε διαφορετική περίπτωση δικαιούται να λάβει αναλογία του δώρου Πάσχα σύμφωνα με τις ημέρες εργασίας του.
Εν προκειμένω, οι εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις ανεστάλη η λειτουργία τους, οφείλουν να καταβάλουν στους εργαζόμενους την αναλογία του δώρου Πάσχα, η οποία αντιστοιχεί στις ημέρες εργασίας αυτών από 1η Ιανουαρίου μέχρι την ημέρα αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης. Δείτε το σχετικό απόσπασμα

Share This