Τέλος στη ταλαιπωρία χιλιάδων προμηθευτών του Δημοσίου έρχεται να βάλει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ). Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και αξιοποιώντας πλήρως το αναβαθμισμένο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα σε δημόσιους φορείς σταδιακά απαλλάσσονται από την υποχρέωση να προσκομίζουν οι ίδιοι φορολογική ενημερότητα για να μπορέσουν να πληρωθούν, καθώς η διαδικασία θα γίνεται αυτόματα. Κάθε μήνα, χιλιάδες φορολογικές ενημερότητες εκδίδονται, εκτυπώνονται και προσκομίζονται στους δημόσιους φορείς από τους προμηθευτές προκειμένου να πληρωθούν. Πρόκειται για μια άκρως γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτεί πολλές ανθρωποώρες και άσκοπες μετακινήσεις, την στιγμή που η υποβολή τους θα μπορούσε να γίνει αυτόματα και κυρίως ενδουπηρεσιακά.

Η Βουλή των Ελλήνων αποτελεί τον πρώτο Δημόσιο Φορέα που θα αξιοποιήσει το Κέντρο Διαλειτουργικότητας για την αυτοματοποιημένη αναζήτηση και λήψη φορολογικής ενημερότητας για τις πληρωμές των δαπανών της. Συγκεκριμένα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, διασυνδέεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Βουλής των Ελλήνων με την Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να αντλείται αυτομάτως η αναγκαία φορολογική ενημερότητα, χωρίς την παρεμβολή υπαλλήλου, για την πληρωμή ενός πολίτη ή μιας επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες ή προϊόντα. Ενδεικτικά, τους τελευταίους 12 μήνες πάνω από 3.600 πολίτες και επιχειρήσεις προσκόμισαν φορολογική ενημερότητα στη Βουλή.

Με το νέο σύστημα η Βουλή απαλλάσσεται από μια καθημερινή γραφειοκρατική διαδικασία, επιταχύνονται οι σχετικές πληρωμές των δαπανών της και εξοικονομούνται ανθρωποώρες τόσο για τους υπαλλήλους της όσο και για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η αυτοματοποιημένη αυτή διαδικασία πρόκειται να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλους φορείς του Δημοσίου. Ήδη αρκετοί φορείς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν στο νέο σύστημα, ενώ η ΓΓΠΣΔΔ προσκαλεί όσους φορείς ενδιαφέρονται να το πράξουν άμεσα.

Η ΓΓΠΣΔΔ το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει στην παραγωγική λειτουργία πολλών νέων πληροφοριακών συστημάτων που απλοποιούν σημαντικά τόσο την επικοινωνία και την διακίνηση εγγράφων μεταξύ των διαφόρων φορέων του Δημοσίου όσο και την εξυπηρέτηση του ίδιου του πολίτη. Ενδεικτικά αναφέρονται ο αυτόματος συμψηφισμός δαπανών μεταξύ των φορέων του Δημοσίου και των προμηθευτών του, η διασύνδεση συστημάτων και μητρώων του Δημοσίου με στόχο την ταυτοποίηση των πολιτών, η απαλλαγή των πολιτών από την υποχρέωση να πηγαίνουν στις Εφορίες για να δηλώσουν πράξεις γάμου, διαζυγίου καθώς πλέον η διαδικασία γίνεται αυτόματα κα. Τέλος, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στην προσπάθεια της χώρας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας μιας και μέσω αυτού μπορούν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμού του Δημοσίου να αναζητούν ενδουπηρεσιακά και χωρίς την ταλαιπωρία του πολίτη όσα πιστοποιητικά, πληροφορίες και δικαιολογητικά χρειάζονται π.χ. για την πληρωμή ενός κοινωνικού επιδόματος, την έκδοση μιας σύνταξης, την διεκπεραίωση ενός αιτήματος του πολίτη κ.α

Στην πρόσφατη παρουσία του Γενικού Γραμματέα κ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου στην εκπομπή «Υπάρχει Λύση» με την δημοσιογράφο Σοφία Μύτιλη, ο ίδιος τόνισε πως το έργο της Γραμματείας είναι οριζόντιο και διαπερνά το σύνολο των δημοσίων φορέων, ενώ απώτερος στόχος και τελικός αποδέκτης όλων αυτών των πληροφοριακών συστημάτων είναι ο ίδιος ο πολίτης και οι επιχειρήσεις.

 

 

Share This