Καθαρά κέρδη 5,56 εκατ. ευρώ έφερε για τη Frigoglass η αύξηση πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης που καταγράφηκε το 2019 σε Ευρώπη και Ασία κυρίως λόγω της αύξησης του μεριδίου αγοράς και των παραγγελιών από στρατηγικούς πελάτες. Διψήφια αύξηση κατέγραψαν την περσινή χρονιά και οι πωλήσεις του κλάδου Υαλουργίας ως αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου πωλήσεων και τιμών.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, το 2019 καταγράφηκε: Βελτίωση του συγκρίσιμου περιθωρίου EBITDA κατά 130 μονάδες βάσης, σε 14,9%, αύξηση των καθαρών κερδών σε 5,6 εκατ., έναντι καθαρών ζημιών ύψους 8,7 εκατ. το 2018, αύξηση των συγκρίσιμων προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών κατά 55%, ανερχόμενες σε 19,5 εκατ. ευρώ, παρά τις αυξημένες επενδύσεις με στόχο την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, βελτίωση του δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA στο 3,1, σε σχέση με 4,0 το 2018.

“Είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματά μας το 2019, όπου για άλλη μια χρονιά σημειώθηκε αύξηση των πωλήσεων, βελτίωση του περιθωρίου EBITDA και δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών. Συνεχίσαμε να υλοποιούμε τα μέτρα λειτουργικής βελτίωσης που έχουμε πάρει σε όλες μας τις δραστηριότητες, προωθήσαμε την καινοτομία και επικεντρωθήκαμε στις στρατηγικές μας επενδύσεις για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη”, σημειώνει ο διευθύνον σύμβουλος της Frigoglass Νίκος Μαμούλης σχολιάζοντας τα αποτελέσματα.

Οι προοπτικές εν μέσω κορονοϊού

Για το επόμενο διάστημα, η εταιρεία αναμένει ότι τα αποτελέσματά για το 2020 θα επηρεαστούν από το ευμετάβλητο περιβάλλον της αγοράς, το οποίο είναι ενισχυμένο από την πανδημία COVID-19.

“Στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας για διεύρυνση της πελατειακής μας βάσης στις βασικές αγορές. Επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων, επικεντρωνόμαστε στην περαιτέρω διείσδυση στην αγορά με την απόκτηση νέων πελατών και στην ανάπτυξη εμπορικών δικτύων μέσω ανταγωνιστικών προϊόντων, καθώς και στην παροχή καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών λύσεων στους υφιστάμενους και νέους πελάτες μας στην Ευρώπη. Στον κλάδο Υαλουργίας, αναμένουμε ότι η αύξηση της δυναμικότητας στη δραστηριότητα των γυάλινων φιαλών το τέταρτο τρίμηνο του 2020 θα αντισταθμίσει σε μεγάλο βαθμό τον αντίκτυπο στις πωλήσεις λόγω της διακοπής λειτουργίας του κλιβάνου για όσο διάστημα συνεχίζονται οι εργασίες ανακατασκευής του”, αναφέρεται σχετικά.

Η εταιρεία αναφέρει ακόμη ότι “η πανδημία COVID-19 είναι σύνθετη και εξελίσσεται γρήγορα, επομένως, δεν είμαστε σε θέση αυτή τη χρονική στιγμή να εκτιμήσουμε πλήρως τις πιθανές συνέπειές της στα αποτελέσματά μας. Εικάζουμε ότι οι κύριες συνέπειές στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης θα οφείλονται στον αυξημένο χρόνο παραλαβής των εισαγόμενων πρώτων υλών από την Κίνα και την Ιταλία, καθώς και στο αυξημένο μεταφορικό κόστος. Στον κλάδο Υαλουργίας, η επιδημία έχει επηρεάσει τις μετακινήσεις εξειδικευμένων μηχανικών στη Νιγηρία για το έργο ανακατασκευής του κλιβάνου και τις αποστολές σχετικών υλικών, προκαλώντας έτσι καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας. Εκτιμάμε ότι ο κλίβανος θα έχει τεθεί σε λειτουργία προς το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2020. Αυτή η εκτίμηση είναι βασισμένη στα σημερινά δεδομένα”.

Τέλος, η διοίκηση της εταιρείας αναμένει πως το ύψος των κεφαλαιακών δαπανών για το 2020 να ανέλθει σε περίπου 25 εκατ. ευρώ. “Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται η τελευταία φάση αγορών για την ανακατασκευή του κλιβάνου και η συνεχιζόμενη υλοποίηση της πλατφόρμας SAP. Είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε τις κεφαλαιακές μας δαπάνες σύμφωνα με τις εξελίξεις της αγοράς και την πορεία της πανδημίας του COVID-19, με στόχο να περιορίσουμε τον αντίκτυπο στις ταμειακές μας ροές, σε συνδυασμό πάντα με τη λήψη άλλων μέτρων”, σημειώνεται σχετικά.

Τα κυριότερα στοιχεία του έτους 2019, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, διαμορφώνονται ως εξής:

– Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης σε Ευρώπη και Ασία κυρίως λόγω της αύξησης του μεριδίου αγοράς και των παραγγελιών από στρατηγικούς πελάτες

– Διψήφια αύξηση των πωλήσεων του κλάδου Υαλουργίας ως αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου πωλήσεων και τιμών

– Βελτίωση του συγκρίσιμου περιθωρίου EBITDA κατά 130 μονάδες βάσης, σε 14,9%

– Αύξηση των συγκρίσιμων προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών κατά 55%, ανερχόμενες σε €19,5 εκατ., παρά τις αυξημένες επενδύσεις με στόχο την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

– Βελτίωση του δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA στο 3,1, σε σχέση με 4,0 το 2018

– Επιτυχημένη έκδοση, τον Φεβρουάριο του 2020, ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης συνολικού ύψους €260 εκατ., με επιτόκιο τοκομεριδίου 6,875% και λήξης 2025, τα έσοδα από τις οποίες χρησιμοποιηθήκαν κυρίως για την αποπληρωμή των προηγούμενων πιστωτικών γραμμών και ομολογιών λήξης 2021/22

Κυριότερα στοιχεία του τετάρτου τριμήνου 2019:
– Πωλήσεις και συγκρίσιμο EBITDA σύμφωνα με τις προβλέψεις μας
– Διατήρηση της αύξησης των πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης ως αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης από στρατηγικούς πελάτες
– Αύξηση των πωλήσεων του κλάδου Υαλουργίας κατά 5% ως επακόλουθο της αύξησης τιμών και της ισχυροποίησης του Νάιρα Νιγηρίας έναντι του Ευρώ.
– Διατήρηση του συγκρίσιμου περιθωρίου EBITDA στο 9%

 

Share This