Για  πρώτη φορά στην Ελλάδα εισάγεται η δυνατότητα του εργοδότη προσωρινής αναστολής της σύμβασης του εργαζόμενου στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού. Στόχος είναι να συγκρατηθεί η έκρηξη των απολύσεων. Οι αιτήσεις από εργοδότες και εργαζόμενους πρέπει να γίνουν μέχρι 31 Μαρτίου.

Γιάννης Καρούζος -εργατολόγος

Αναλυτικά με την νέα ΠΝΠ που έρχεται δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες με σημαντική μείωση τζίρου να θέτουν ως έκτακτο μέτρο σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας μέρος ή όλο το προσωπικό τους.

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται σε αναστολή της εργασιακής τους σύμβασης γίνονται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί του συνολικού ονομαστικού τους μισθού.

Αναλυτικά η νέα ΠΝΠ θα προβλέπει:

  • Όσες επιχειρήσεις – εργοδότες πλήττονται σημαντικά από τις επιπτώσεις του φαινομένου του κορωνοιού και για να προσαρμοστούν οι λειτουργικές τους ανάγκες στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται θα μπορούν με απόφασή τους να θέσουν μέρος ή όλο το προσωπικό τους σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας. Οι επιχειρήσεις εργοδότες που πλήττονται καθορίστηκαν από το υπουργείο Οικονομικών και ορίζονται βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας.
  • Το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί για ένα μήνα με δυνατότητα παράτασης εφόσον δεν έχουν βελτιωθεί οι σημερινές συνθήκες. Χαρακτηρίστηκε ως απολύτως προσωρινό έκτακτο και αναγκαίο μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας την συγκράτηση των απολύσεων και την παρεμπόδιση των καταχρηστικών συμπεριφορών.
  • Για το διάστημα που η επιχείρηση κάνει χρήση του μέτρου αυτού ρητά απαγορεύονται οι απολύσεις. Όποια απόλυση γίνει θα λογίζεται άκυρη.
  • Με την ολοκλήρωση του χρόνου αναστολής συμβάσεων εργασίας ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για το ισόποσο χρονικό διάστημα με εκείνο που έκανε χρήση του μέτρου αναστολής των  συμβάσεων εργασίας. Για παράδειγμα αν ένας εργοδότης ανέστειλε τις συμβάσεις 8 υπαλλήλων του για ένα μήνα υποχρεούται να διατηρήσει τους ίδιους 8 υπάλληλους για ένα ακόμη μήνα μετά την άρση του μέτρου.
  • Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο σύστημα «Εργάνη» τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή σύμβασης και να το γνωστοποιήσει στους εργαζόμενούς του.
  • Αν ο εργοδότης δεν δηλώσει στο «Εργάνη» τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή σύμβασης θα αποκλείεται από την υπαγωγή του στα ευνοικά μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων και καταβολών προς το Δημόσιο.
  • Ο εργαζόμενος για να λάβει την οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ θα πρέπει να υποβάλλει δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα τηρείται στην ΓΓ Εργασίας ότι έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

 

Share This