Απαλλαγμένοι από το βάρος των δανείων τους θα είναι για το επόμενο τρίμηνο οι περίπου 500.000 εργαζόμενοι

«Προτεραιότητα θα δοθεί και δίνεται για εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που επλήγησαν άμεσα, λόγω αναστολής λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των ληφθέντων από την κυβέρνηση ήδη μέτρων και θα λάβουν την ενίσχυση των 800 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη ειδικά κατηγορία, οι τράπεζες, κατόπιν επικοινωνίας με το δανειολήπτη, θα προχωρήσουν σε αναστολή των δόσεων για διάστημα τριών μηνών», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).

Share This