Αναστολή όχι μόνο στην πληρωμή φόρων και δόσεων ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού αλλά και για όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις όπως υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, ΜΥΦ, ΑΠΔ,  ζητούν από το υπουργείο Οικονομικών οι λογιστές.

Η αναστολή, όπως λένε, θα πρέπει σε πρώτη φάση να είναι τουλάχιστον μέχρι το τέλος Απριλίου 2020, και να επανεξεταστεί, καθώς μέχρι τότε δεν μπορούν να παραλάβουν και να καταχωρήσουν παραστατικά σε φυσική μορφή αφού τα περισσότερα λογιστικά γραφεία εφαρμόζουν την τηλεργασία.

Share This