Η πορεία των φορολογικών εσόδων τους δύο πρώτους μήνες του 2020 παρουσίασε ήδη μια υστέρηση ύψους 140 εκατ. ευρώ από τους στόχους που είχαν τεθεί στον φετινό κρατικό προϋπολογισμό, η οποία δεν μπορεί να συνδεθεί καθόλου με την κρίση του κορονοϊού, δεδομένου ότι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου η κρίση αυτή δεν είχε επηρεάσει την ελληνική οικονομία και τόσο οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και οι μισθωτοί εργαζόμενοι ασκούσαν κανονικά τις επαγγελματικές δραστηριότητές τους. Κριτήριο για τη διαμόρφωση του ύψους των απωλειών στα φορολογικά έσοδα θα αποτελέσει το ποσοστό των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών που συνεχίζουν και θα συνεχίζουν να λειτουργούν μέσα στην κρίση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εκπληρώνουν κανονικά τις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις

Share This