Τη συναίνεσή τους στο σχέδιο εξυγίανσης των ομολογιούχων Eurobonds, έπετα από τους ομολογιούχους Swissbonds που προηγήθηκαν, εξασφάλισε η Folli Follie.

Όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο, επετεύχθη η απαιτούμενη  απαρτία  στη σημερινή επαναληπτική συνέλευση, καθώς εκπροσωπήθηκε ποσοστό 73,67% των Ομολόγων περιλαμβανομένων όλων των μελών της Ad Hoc Ομάδας Πιστωτών και η σχετικό term sheet υπερψηφίστηκε με την έγκριση του 99,89% των ψήφων.

Θα ακολουθήσει η οριστικοποίηση των απαιτούμενων εγγράφων για την εφαρμογή της εξυγίανσης και την εκκίνηση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106δ του ελληνικού Πτωχευτικού Κώδικα και στη συνέχεια η Folli Follie θα προσκαλέσει τους αντίστοιχους πιστωτές της σε συναίνεση μέσω δεύτερης πρόσκλησης σε συναίνεση.

Η θετική αυτή εξέλιξη αποτελεί αποτέλεσμα πολύμηνων διαπραγματεύσεων της διοίκησης της εταιρείας και των συμβούλων της (Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ, Δικηγορική Εταιρεία Weil και Δικηγορική Εταιρεία  Σοφός & Συνεργάτες) με τους εκπροσώπους και συμβούλους μιας ad hoc ομάδας ανέγγυων πιστωτών και κατόχων χρεογράφων Schuldschein, στους οποίους περιλαμβάνονται οι Oasis Management, Mercier Vanderlinden, Kyma, Bank Of China (Luxembourg) και η βελγική AG Insurance.

Τι αναφέρει η FFG στην ανακοίνωσή της:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει με ικανοποίηση ότι κατά την Επαναληπτική Συνέλευση που έλαβε  χώρα  στις  20  Μαρτίου  2020: (i) επετεύχθη  η  απαιτούμενη  απαρτία  επαναληπτικής συνέλευσης, καθώς εκπροσωπήθηκε ποσοστό 73,67%των Ομολόγων περιλαμβανομένων όλων των μελών της Ad Hoc Ομάδας Πιστωτών και (ii) η Έκτακτη Απόφαση υπερψηφίστηκε με την έγκριση του 99,89% των ψήφων. Οι Ομολογιούχοι ενέκριναν την Έκτακτη Απόφαση, η οποία ορίζει (i) το σχέδιο εξυγίανσης που περιλαμβάνεται στο term sheet, το οποίο προσαρτάται στο Υπόμνημα Πρόσκλησης σε Συναίνεση ως Παράρτημα Β, (το “Term Sheet”), υποκείμενο σε επιτρεπόμενες αλλαγές· και (ii) την συνέχιση της οριστικοποίησης των Σημαντικών Εγγράφων από την Εταιρεία.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει ότι έλαβε την έγκριση του ελβετικού υπομνήματος πρόσκλησης σε συναίνεση από τους κατόχους των ομολόγων ποσού CHF150.000.000 επιτοκίου 3,25% διάρκειας 2017-2021 (τα “Ελβετικά Ομόλογα”) κατά την συνέλευση της 6ης Μαρτίου 2020. Η Εταιρεία θα εργαστεί για την οριστικοποίηση των απαιτούμενων εγγράφων για την εφαρμογή της εξυγίανσης και την εκκίνηση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106δ του ελληνικού Πτωχευτικού Κώδικα· εν συνεχεία, η Εταιρεία θα προσκαλέσει τους αντίστοιχους πιστωτές της σε συναίνεση μέσω δεύτερης πρόσκλησης σε συναίνεση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This