Για το 2021 μετατίθεται η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και κατ’ επέκταση η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% μεσοσταθμικά. Αυτό σημαίνει ότι ο ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους θα είναι στα επίπεδα του 2019.
Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση αποφάσισε για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου να καταβληθεί το 60% του ενοικίου για επιχειρήσεις που διέκοψαν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους, μέτρο το οποίο θα ισχύσει και για τους εργαζομένους τους εφόσον μισθώνουν πρώτη κατοικία.

Αναλυτικά:

1.Ενοίκια

Για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν αναγκαστικά την παραγωγική τους λειτουργία, η κυβέρνηση αποφάσισε για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου να καταβληθεί το 60% του ενοικίου για:

• Για τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω ακινήτων η κυβέρνηση αποφάσισε τετράμηνη αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληρωμής δόσεων ρυθμίσεων.

• Επαγγελματικά ακίνητα για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους.

2.Αντικειμενικές αξίες

Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών μετατίθεται για το επόμενο έτος, όπως επίσης και η ένταξη των 2.900 περιοχών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.

Share This