Σύμφωνα με τη Scope, η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που αντιμετωπίζουν τις σοβαρότερες οικονομικές διαταραχές στην ευρωζώνη, λόγω της πανδημίας Covid-19, η οποία βάζει πλέον φρένο στην ισχυρή ανάκαμψη και πλήττει σοβαρά τον ζωτικό τομέα του τουρισμού.  Ο οίκος υπογραμμίζει τους πέντε παράγοντες που παρακολουθεί σχετικά με την αξιολόγηση των πιστωτικών προοπτικών της Ελλάδας (ΒΒ / θετικές προοπτικές) κατά τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

1) Σταματά η οικονομική ανάκαμψη, αβεβαιότητα για το timing της ανάκαμψης

Η πανδημία βάζει φρένο στην ανάκαμψη της οικονομίας της Ελλάδας μετά από μια δεκαετή κρίση, που είναι και ο σημαντικότερος και πιο καθοριστικός παράγοντας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Ελλάδας, όπως τονίζει ο Jakob Suwalski, επικεφαλής αναλυτής της Scope για την Ελλάδα.

Έτσι, ο οίκος αναθεωρεί τις προβλέψεις του για το βασικό σενάριο για την Ελλάδα και από αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,3% και βλέπει πλέον συρρίκνωση στο -1% περίπου για το τρέχον έτος, από 1,9% το 2019, υπό τον όρο ότι η οικονομική αναταραχή στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θα σταματήσει στο πρώτο εξάμηνο. Η πίεση από τα lockdowns στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες – συμπεριλαμβανομένων της ακύρωσης πτήσεων και πακέτων διακοπών – ήδη χτυπά την ελληνική τουριστική βιομηχανία, η οποία συνεισφέρει περίπου το ένα πέμπτο του ΑΕΠ, όπως τονίζει.

Εσωτερικά, το κλείσιμο όλων των καταστημάτων, εκτός των σούπερ μάρκετ, των πρατηρίων βενζίνης και των φαρμακείων, επηρεάζει αρνητικά την ήδη αδύναμη αύξηση της κατανάλωσης λόγω του αρνητικού ποσοστού αποταμίευσης της χώρας από το 2012.

Όπως προειδοποιεί, ο κίνδυνος καθοδικής αναθεώρησης των εκτιμήσεών της είναι σημαντικοί και περιλαμβάνουν σενάρια στα οποία ο αντίκτυπος της πανδημίας επεκτείνεται και στο καλοκαίρι, την εποχή αιχμής για τον ελληνικό τουρισμό και τον τομέα των μεταφορών.

2) Η έκτακτη στήριξη της ΕΚΤ εγγυάται την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές

Η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο έκτακτο QE της ΕΚΤ, το οποίο κάνει περίπου 12 δισ. ευρώ ελληνικού χρέους επιλέξιμο για αγορές, θα εξαλείψει τοον υψηλότερο κίνδυνο που είχαν μέχρι πρόσφατα σε σχέση με άλλα ομόλογα της ευρωζώνης, επισημαίνει η ΕΚΤ. Η κίνηση εξασφαλίζει την πρόσβαση της ελληνικής κυβέρνησης στις κεφαλαιαγορές. Το ευνοϊκό προφίλ χρέους και ρευστότητας της Ελλάδας, με περισσότερο από το 90% του χρέους της σε σταθερά επιτόκια και μέση λήξη τα 21 έτη, συνδυασμό με το υψηλό cash buffer, προστατεύουν σε μεγάλο βαθμό τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους από την μεταβλητότητα της αγοράς, τονίζει η Scope.

3) Αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής

Η ελληνική κυβέρνηση της Ελλάδας εισέρχεται σε αυτήν την κρίση με σχετικά ισχυρή δημοσιονομική θέση, έχοντας ενισχύσει τον προϋπολογισμό, ο οποίος υποστήριξε την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης της αγοράς, με ένα σημαντικό ωστόσο έλλειμμα: τις αδύναμες επενδύσεις. Η Ελλάδα ωστόσο θα έχει πλέον μεγαλύτερη ελευθερία να επεκτείνει σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες, καθώς η ΕΕ χαλαρώνει τα δημοσιονομικά όρια, ενώ η κίνηση της ΕΚΤ στηρίζει τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού.

4) Η υγεία του τραπεζικού τομέα

Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού κλάδου της Ελλάδας προσφέρει κάποια περιορισμένη στήριξη για την οικονομία, δεδομένης της κλίμακας του σοκ από τον Covid-19. Οι τράπεζες έχουν σημειώσει καλά οικονομικά αποτελέσματα τα πρόσφατα τρίμηνα, αλλά η βασική κερδοφορία παραμένει αδύναμη, περιορίζοντας έτσι την ικανότητα του τραπεζικού τομέα να στηρίζει την πραγματική οικονομία, τονίζει η Scope.

5) Δέσμευση για μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις

Η οικονομική ανάπτυξη κατέχει τελικά το κλειδί της βιωσιμότητας του χρέους της Ελλάδας, και έτσι η μεταρρυθμιστική δυναμική της ελληνικής κυβέρνησης είναι καθησυχαστική σε αυτό το μέτωπο.  Ωστόσο, τα πολλά έτη που οι επενδύσεις κινήθηκαν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θα είναι δύσκολο πλέον να καλυφθούν το 2020 καθώς αυτό εξαρτάται από το χρόνο που θα χρειαστεί για να περιοριστεί η εξάπλωση του Covid-19, καταλήγει η Scope.

Share This