Οι εξελίξεις με τον κορωνοϊό έχουν φέρει σαρωτικές αλλαγές στα εργασιακά, με την κυβέρνηση να λαμβάνει σειρά μέτρων.

Το υπουργείο Εργασίας, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε χθες ότι οι επιχειρήσεις που έχουν δει σημαντική πτώση στους τζίρους τους θα μπορούν να προβαίνουν σε προσωρινές αναστολές συμβάσεων εργασίας, μέρους ή και του συνόλου του προσωπικού τους. Το μέτρο, ωστόσο, είναι προσωρινό και οι διατάξεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές, καθώς δεν επιτρέπεται η μείωση του αριθμού των εργαζομένων.

Μέριμνα έχει ληφθεί για τις περισσότερες ομάδες εργαζομένων. Παρά ταύτα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα πράγματα είναι πιο «θολά», όπως αυτές των συμβασιούχων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος εξηγεί r τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις και αν δικαιούνται την ενίσχυση των 800 ευρώ.

Πώς λύεται καταρχήν μία σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου;

Καταρχήν η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λύεται αυτοδικαίως με την πάροδο του συμφωνηθέντος χρόνου. Τα μέρη όμως έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν τη σύμβαση πριν την πάροδο αυτού, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος. Πολλές φορές μάλιστα, στις συμβάσεις εργασίας αναφέρονται ενδεικτικά οι λόγοι που θεωρούνται «σπουδαίοι» σύμφωνα με τα μέρη.

Τι συμβαίνει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου στις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με κρατική απόφαση;

Η αναστολή της λειτουργίας της επιχείρησης δεν επιφέρει σε καμία περίπτωση τη λύση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Εν προκειμένω, αναστέλλεται η ισχύς τους για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί και η αναστολή της λειτουργίας της επιχείρησης και μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία έχει προβλεφθεί η λήξη αυτών.

 Τι συμβαίνει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε επιχειρήσεις που δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους;

Οι επιχειρήσεις αυτές συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους, συνεπώς και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου βρίσκονται σε ισχύ. Σύμφωνα βέβαια με τα νέα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, οι επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί με κρατική απόφαση, αλλά πλήττονται οικονομικά λόγω της συγκυρίας, θα μπορούν να αναστείλουν την ισχύ των συμβάσεων των εργαζομένων. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή θα είναι δυνατή η αναστολή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι την ημερομηνία λήξης αυτών.

Share This