Οι μισθωτοί και οι επαγγελματίες που θα λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ , μπορούν με δήλωση τους (ακόμα και τηλεφωνικά) προς την τράπεζα να ζητήσουν τρίμηνη αναστολή πληρωμής δόσεων για τα στεγαστικά και καταναλωτικά τους δάνεια .

Κώστας Τσουκαλάς -Δικηγόρος

Aπαιτείται άμεσα: 1.παράταση προστασίας κύριας κατοικίας 2.Άμεση θέσπιση απαγόρευσης όχληση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές 3.Άρση χρεώσεων στις τραπεζικές συναλλαγές δεδομένου ότι οι πληρωμές πλέον γίνονταιν ηλεκτρονικά για λόγους υγιεινής 4.Απαγόρευση καταγγελίας δανείων ακόμα και για ήδη ληξιπρόθεσμες οφειλές για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση 5. Ρητή αναφορά ότι η αναστολή πληρωμής δόσεων αφορά και τις δόσεις των δανειοληπτών που έχουν οριστική η προσωρινή απόφαση νόμου κατσέλη 6. Ρητή αναφορά ότι η αναστολή πληρωμής δόσεων αφορά και τις δόσεις των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στην πλατφόρμα του ν.4605/2019 7. Ρητή αναφορά ότι η αναστολή πληρωμής δόσεων αφορά και τις δόσεις των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Share This