Εκτός από τις επιχειρήσεις για τις οποίες σταμάτησε  η λειτουργία τους με κρατική απόφαση , στα μέτρα στήριξης εντάσσονται και οι επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά από την πανδημία.

Σαντρα Γεράγγελου-φοροτεχνικός

Για να θεωρηθεί μια επιχείρηση ότι πλήττεται θα πρέπει ο ΚΥΡΙΟΣ Κ.Α.Δ. της να περιλαμβάνεται στην λίστα την οποία δημοσίευσε το Υπ. Οικονομικών. Να σημειώσουμε ότι η λίστα είναι δυναμική και με βάση τα ημερήσια στοιχεία συναλλαγών θα προστεθούν  Κ.Α.Δ. Έτσι λοιπόν όσοι περιλαμβάνονται στη ανωτέρω λίστα : • Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις θα λάβουν χρηματική ενίσχυση 800€. • Θα έχουν αναστολή πληρωμών βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ έως 31/08/2020 (αφορά βεβαιωμένες οφειλές ληξιπρόθεσμες και μη από 11/03 έως 30/04) • Θα έχουν αναστολή πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών για 3 μήνες. • Καταβολή 60% του μισθώματος της έδρας της επιχείρησης • Η καταβολή του Δ. Πάσχα θα γίνει από τον εργοδότη. Θα δοθεί δυνατότητα καταβολής του μαζί με το επίδομα αδείας Αναστολή συμβάσεων εργασίας Όσες επιχειρήσεις ή εργοδότες πλήττονται σημαντικά θα μπορούν με απόφασή τους να θέσουν μέρος ή όλο το προσωπικό τους σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας. Το μέτρο ισχύει για 1 μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης την ΠΝΠ (20/03/2020). Για το διάστημα που η επιχείρηση κάνει χρήση του μέτρου αυτού ρητά απαγορεύεται να κάνει απόλυση. Αν το κάνει, η απόλυση είναι άκυρη, ενώ μετά την λήξη της προθεσμίας χρήσης του ως άνω μέτρου , θα πρέπει να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για ισόχρονο χρονικό διάστημα.

Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο ΕΡΓΑΝΗ τους υπαλλήλους των οποίων η σύμβαση τελεί υπό αναστολή και να ενημερώσει αυθημερόν εγγράφως ή ηλεκτρονικά τον υπάλληλο, γνωστοποιώντας του και τον αρ. πρωτοκόλλου της αίτησης. Ο εργαζόμενος θα λάβει την αποζημίωση των 800€ αφού υποβάλλει δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπ. Εργασίας. Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για το διάστημα της αναστολής θα καλυφθεί από το κράτος. ΠΡΟΣΟΧΗ : Προκειμένου να είναι δικαιούχοι των ρυθμίσεων οι ανωτέρω επιχειρήσεις θα πρέπει να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και να υποβάλλουν την αίτηση αναστολής συμβάσεων ακόμα και για τους εργαζομένους που απολύθηκαν ή αποχώρησαν οικειοθελώς από 01/03 έως 20/03. Έως σήμερα (22/3)δεν έχει ενεργοποιηθεί καμία από τις παραπάνω πλατφόρμες.

Share This