Πρόστιμο από 1.000 έως και 1 εκατ. ευρώ θα επιβάλλεται σε όσους κερδοσκοπούν εκμεταλλευόμενοι την πανδημία του κορωνοϊού, ενώ ταυτόχρονα, μπαίνει πλαφόν στα τρία τεμάχια ανά πελάτη αναφορικά με την αγορά αντισηπτικών και απολυμαντικών προϊόντων.

Με βάση τα όσα ορίζει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν την πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο από αυτό της προ της 1ης Φεβρουαρίου 2020.

Share This