Γνήσιο υπογραφής,συνταγογραφήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις θα μπορούν να γίνουν από το  τον υπολογιστή μας , καθώς έκανε πρεμιέρα η ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου gov.gr, που υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται μια σειρά από διαδικασίες που έως τώρα απαιτούσαν αυτοπρόσωπη παρουσία σε ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.Το gov.gr συγκεντρώνει το σύνολο των υπηρεσιών (περισσότερες από 500) που παρέχονται ψηφιακά από το Δημόσιο και κάθε υπηρεσία που θα ψηφιοποιείται στο μέλλον θα ενσωματώνεται στην πλατφόρμα.

Share This