Με τις αποφάσεις Α.1053/2020 και Α.1054/2020 ανακοινώθηκαν επίσημα οι ΚΑΔ, δηλαδή οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας, όλων όσοι θεωρείται ότι πλήττονται από τις εξελίξεις.

Μάρα Μεθενίτη – φοροτεχνικός

Η λίστα αυτή είναι δυναμική και θα ανανεώνεται συνεχώς, με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα. Με βάση τις αποφάσεις αυτές: 1. Δίνεται παράταση έως 31/08/2020 για την καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών εκτός ρύθμισης καθώς και των ρυθμίσεων στις ΔΟΥ που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως 30/04/2020. 2. Αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών. 3. Δεν υπολογίζονται τοκοι και προσαυξήσεις κατά το διάστημα της αναστολής. 4. Προϋπόθεση για να έχουν ισχύ τα ανωτέρω είναι να διατηρηθεί ίδιος ο αριθμός θέσεων εργασίας.

Η λεπτομέρεια που έγινε γνωστή με τις δυο αυτές αποφάσεις είναι ότι για να λάβουν αυτά τα οφέλη, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τον κύριο ΚΑΔ τους στην προαναφερθείσα λίστα και όχι κάποιον από τους δευτερεύοντες. Αυτό στην πράξη εξαιρεί μεγάλο όγκο των όσων πλήττονται πραγματικα και δημιουργεί μια τεράστια αδικία στην αγορά. Αναμένουμε πολλές διευκρινίσεις επι πολλών ζητημάτων τις επόμενες μέρες και καλό θα ήταν να τεθεί υπό επεξεργασία ξανά η συγκεκριμένη προϋπόθεση.

 

Share This